Sammanträde med beredningen för sjötrafik tisdagen den 23 januari 2018

Dag:
Tisdag den 23 januari 2018
Tid:
16:00-18:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av justeringsman

Beslutsärenden

 • 2.

  Beslut att inleda upphandlingar av kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård (E39)

  TN 2017-1463

 • 3.

  Beslut om utvärderingen av försökslinjen Nord/sydlig skärgårdlinje år 2015-2017 samt fortsatt inriktning

  TN 2016-1250

 • 4.

  Svar på skrivelse från S avseende beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgårdleveransavtal

  TN 2017-1661

Informationsärenden

 • 5.

  Information från trafikförvaltningen

 • 6.

  Övriga frågor

 • 7.

  Nästa sammanträde