Beredningen för sjötrafik

Beredningen för sjötrafik stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande kollektivtrafik till sjöss. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med skärgårdskommunerna och andra externa intressenter.

Dagordningar och handlingar i beredningen för sjötrafik

Trafiknämndens beredning för sjötrafik sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan m. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017
Sammanträdeshandlingar år 2016 ›

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i trafiknämndens beredning för sjötrafik före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i beredningen för sjötrafik

Trafiknämndens beredning för sjötrafik består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i utskottet är Lukas Forslund (C), 1:e vice ordförande Kjell Jansson (M) och 2:e vice ordförande Vivianne Gunnarsson (MP).

Ordinarie ledamöter i beredningen för sjötrafik ›
Ersättare i beredningen för sjötrafik ›