Beredningen för pilotprojekt inom kollektivtrafiken

Beredningen för pilotprojekt inom kollektivtrafiken bevakar under trafiknämnden frågor om försöksverksamhet.

Dagordningar, handlingar och protokoll i Beredningen för pilotprojekt inom kollektivtrafiken

Sammanträdesdagar med dagordningar och handlingar samt protokoll:

Sammanträdeshandlingar år 2020
Sammanträdeshandlingar år 2019

Dagordningar, handlingar och protokoll före år 2019

Sammanträdeshandlingar i hälso- och sjukvårdsnämnden före år 2019 finns i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i Beredningen för pilotförsök inom kollektivtrafiken

Ordinarie ledamöter
Ersättare