Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 6 november 2018

Dag:
Tisdag den 6 november 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Komplettering till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

  TN 2015-1721

 • 7.

  Ingående av tilläggsavtal Uppdragsavtal E27 Busstrafik Södertälje och Nykvarn utifrån revision av resandebas

  SL 2015-1175

 • 8.

  Ingående av tilläggsavtal Uppdragsavtal E28 Busstrafik Järfälla och Upplands-Bro utifrån revision av resandebas

  SL 2015-1176

 • 9.

  Förslag till Trafiksäkerhetspolicy för sjötrafiken inom trafikförvaltningen

  TN 2014-0594

Beslutsärenden FUT

 • 10.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende anläggningsarbeten vid befintlig station Gullmarsplan som förberedelse för anslutning av nya tunnelbanan

  FUT 2018-0360

 • 11.

  Projekt Arenastaden; Upphandling av entreprenadkontrakt avseende Station Hagastaden samt berg- och anläggningsarbeten i Södra Hagalund och Arenastaden

  FUT 2018-0338

Informationsärenden TF

Informationsärenden FUT

Anmälningsärenden TF

 • 16.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 17.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Anmälningsärende FUT

 • 18.

  Anmälan av delegationsbeslut

  FUT 2018-0159

Övrigt

 • 19.

  Nästa sammanträde

 • 20.

  Övriga frågor

Tilläggsärenden beslutsärenden TF

 • 21.

  Yttrande över SOU 2018:58 om särskilda persontransporter

  TN 2018-1154

 • 22.

  Inriktningsbeslut avseende ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå

  SL 2017-0108