Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 4 december 2018

Dag:
Tisdag den 4 december 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Tilldelningsbeslut i upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård, avtalsområde B, WÅAB:s fartyg (E39B)

  TN 2017-1463

  Sekretess

 • 7.

  Sammanträdestider för trafiknämnden 2019

  TN 2018-0001

 • 8.

  Komplettering till Regionalt trafikförsörjningsprogram 2017

  TN 2015-1721

 • 9.

  Överenskommelse för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

  TN 2018-1298

 • 10.

  Genomförandebeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

  SL 2013-1569

 • 11.

  Förnyat genomförandebeslut avseende permanent luftkonditionering i C20 förarhytter

  TN 2017-1519

 • 12.

  Motion 2017:67 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtalsliknande villkor

  TN 2017-1659

 • 13.

  Motion 2017:70 av Tomas Eriksson m.fl. (MP) om delägande i Oslo-Stockholm 2.55

  TN 2017-1638

 • 14.

  Motion 2017:55 av Susanne Lund m.fl. (S) om att upprätta en haverikommission för att granska de upprepade fiaskona med signalsystemsupphandlingar

  TN 2017-1650

 • 15.

  Skrivelse från (S) och (MP) – Krav på fungerande luftkonditionering i bussarna

  TN 2018-0980

 • 16.

  Skrivelse från (S) och (MP) – Krav på fungerande och kvalitativ ersättningstrafik

  TN 2018-0981

 • 17.

  Skrivelse från (S) – Biljettförsäljning på landsbygden

  TN 2018-1371

 • 18.

  Skrivelse från (V) – Konduktörstjänster på Saltsjöbanan

  TN 2018-1373

 • 19.

  Skrivelse från (V) – Information om trafikaffärer spår (E34) och buss (E35-E38)

  TN 2018-1400

Informationsärenden TF

 • 20.

  Månadsrapport oktober TF

  TN 2018-0015

 • 21.

  Svar på remissinstansernas yttrande på föreslagna trafikförändringar T19

  SL 2017-0653

 • 22.

  Rapport om allmän trafikplikt 2017 enligt artikel 7.1 i EU:s kollektivtrafikförordning

  SL 2018-0378

Informationsärende FUT

Anmälningsärenden TF

 • 24.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 25.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Övrigt

 • 26.

  Övriga frågor

 • 27.

  Nästa sammanträde