Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 30 januari 2018

Dag:
Tisdag den 30 januari 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

  Utdelas vid sammanträdet

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Beslut att inleda upphandlingar av kollektiv sjötrafik i Stockholms mellanskärgård (E39)

  TN 2017-1463

 • 7.

  Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport 3/2017 Trafiksäkerhetsarbete inom den vägbundna kollektivtrafiken

  TN 2017-1385

 • 8.

  Utredningsbeslut för upprustning bytespunkt Slussen

  SL 2013-1569

 • 9.

  Beslut om utvärderingen av försökslinjen Nord/sydlig skärgårdlinje år 2015-2017 samt fortsatt inriktning

  TN 2016-1250

 • 10.

  Utredningsbeslut för brukarspecifik inredning, trafiknära IT och ledningsfunktion i bussterminal Slussen

  SL 2013-1569

 • 11.

  Förslag till yttrande angående ändring av direktiv (2009/33/EU) om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon

  TN 2017-1772

 • 12.

  Godkännande av avsiktsförklaring avseende bostadsbyggande i Hemfosa i Haninge kommun

  TN 2017-1851

 • 13.

  Yttrande över landstingsrevisorernas delrapport 2017 för trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB

  TN 2017-1487

 • 14.

  Yttrande över motion 2017:41 av Rickard Wall (-) om avveckling av avtalet med Metro

  TN 2017-1052

 • 15.

  Svar på skrivelse från MP avseende trafikantservice i vänthallar

  TN 2017-1498

 • 16.

  Svar på skrivelse från S avseende beslut om allmän trafikplikt för kollektivtrafik på vatten i Stockholms mellanskärgårdleveransavtal

  TN 2017-1661

 • 17.

  Svar på skrivelse från V angående uppföljning av kontrollverksamhet och ordningshållande

  TN 2017-0545

Beslutsärnden FUT

 • 18.

  Beslut om arkivansvarig

  FUT 2017-0439

 • 19.

  Svar på skrivelse från MP angående tidigareläggning av tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö

  FUT 2018-0035

Informationsärenden TF

 • 20.

  Rapport ”Framtidens biljett- och betalsystem”

  SL 2017-0198

 • 21.

  Månadsrapport november

  TN 2017-0065

Informationsärenden FUT

 • 22.

  Månadsrapport november

  FUT 2017-0013

Anmälningsärenden TF

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 24.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN-2018-0001

Anmälningsärenden FUT

 • 25.

  Anmälan av delegationsbeslut

  FUT 2017-0283

Övrigt

 • 26.

  Övriga frågor

 • 27.

  Nästa sammanträde