Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 25 september 2018

Dag:
Tisdag den 25 september 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation - trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

  Utdelas vid sammanträdet

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation - förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Förslag om förändrade prioriteringskriterier för den svenska järnvägen

  TN 2018-0867

 • 7.

  Insatser för ökad trygghet

  TN 2018-0885

 • 8.

  Förlängning av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

  SL 2017-0226

 • 9.

  Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Märsta bussdepå

  SL 2014-0353

 • 10.

  Förnyat genomförandebeslut avseende anpassning och ombyggnad av depå Alkärrshallen

  SL 2017-0324

 • 11.

  Förslag till tilldelningsbeslut avseende upphandling av Färdtjänsttaxi (E33)

  TN 2018-0563

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

Beslutsärende FUT

 • 12.

  Godkännande av Sidoavtal 1 till genomförandeavtal för tunnelbana samt Principavtal gällande markåtkomstfrågor, återställning, samordning m.m. avseende tunnelbanans utbyggnad inom Nacka kommun

  FUT 2018-0280, FUT 2018-0299

Beslutsärenden gemensamt TF och FUT

 • 13.

  Beslut om fortsatt hantering av objekten tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, Spårväg syd, Roslagsbanan till city och station Hagalund

  SL 2015-0497, FUT 2018-0312

 • 14.

  Yttrande över landstingsrevisorernas Årsrapport 2017 avseende trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB, RK 2017-0028

  TN 2018-0686, FUT 2018-0281

 • 15.

  Delårsrapport per augusti

  TN 2018-0015, FUT 2018-0281

  Utsändes

Informationsärenden TF

Anmälningsärenden TF

 • 19.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 20.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Anmälningsärende FUT

 • 21.

  Anmälan av delegationsbeslut

  FUT 2018-0159

Övrigt

 • 22.

  Övriga frågor

 • 23.

  Nästa sammanträde