Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 22 maj 2018

Dag:
Tisdag den 22 maj 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

  Utdelas vid sammanträdet

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Yttrande över Landstingsrevisorernas Projektrapport 11/2017 - Vård- och trafikinvesteringar

  TN 2018-0428

 • 7.

  Inriktningsbeslut avseende utbyggnad av pendeltågsdepå Älvsjö

  SL 2015-1292

 • 8.

  Beslut om inledande av upphandling av trafikmätningstjänster

  TN 2017-1150

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 9.

  Beslut om inledande av upphandling som avser ramavtal rälmateriel

  TN 2017-1618

 • 10.

  Beslut om inledande av upphandling som avser ramavtal betongsliprar

  TN 2017-1632

 • 11.

  Beslut om inledande av upphandling som avser ramavtal spårväxlar

  TN 2018-0376

 • 12.

  Beslut att inleda upphandling av trafikledning och operativa tjänster till sjötrafik

  TN 2018-0622

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 13.

  Svar på skrivelse angående öppettiderna för Ropsten södras stationsentré

  TN 2018-0402

 • 14.

  Svar på skrivelse från V angående kvalitén på städningen av pendeltåg

  TN 2018-0403

 • 15.

  Svar på skrivelse angående utsläpp från bussarnas värmeanläggningar

  TN 2018-0404

 • 16.

  Svar på skrivelse från S, MP och V angående åtgärder för att stöldsäkra bussar

  TN 2018-0290

Beslutsärenden FUT

 • 17.

  Beslut om justerat stationsnamn

  FUT 2018-0223

 • 18.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende arbetstunnlar inför utbyggnad av tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

  FUT 2018-0183

 • 19.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende arbetstunnlar, tillfartsväg samt del av spår- och servicetunnlar som en del i utbyggnad av tunnelbana till Nacka och söderort

  FUT 2018-0169

 • 20.

  Upphandling av entreprenadkontrakt avseende utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station

  FUT 2018-0197

Beslutsärende gemensamt TF och FUT

 • 21.

  Delegation till förvaltningschef att utse personuppgiftsombud/dataskyddsombud

  TN 2018-0658, FUT 2018-0222

Informationsärenden TF

 • 22.

  Månadsrapport mars 2018

  TN 2018-0015

 • 23.

  Information om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

  SL 2013-5962

 • 24.

  Information om pågående utredningsstudie avseende kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden

  TN 2016-1560

Informationsärende FUT

 • 25.

  Månadsrapport mars 2018

  FUT 2018-0150

Anmälningsärenden TF

 • 26.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 27.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Anmälningsärende FUT

 • 28.

  Anmälan av delegationsbeslut

  FUT 2018-0159

Övrigt

 • 29.

  Övriga frågor

 • 30.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärenden/Beslutsärenden TF

 • 31.

  Avgiftsfritt resande inom färdtjänsten för ungdomar under sommarlovet

  TN 2018-0773

 • 32.

  Uppdrag angående möjliga satsningar i kollektivtrafiken 2018-2019