Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 20 februari 2018

Dag:
Tisdag den 20 februari 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Förnyat genomförandebeslut för åtgärder Saltsjöbanan samt delning av program Slussen

  SL 2013-1569

 • 7.

  Yttrande över anmälan till JO

  TN 2017-1631

 • 8.

  Beslut om remissyttrande avseende förslag till godsstrategi för Stockholmsregionen

  TN 2018-0017

 • 9.

  Motion 2017:48 av Malin Karlsson m.fl. (MP) om effektivisering av busslinje 4

  TN 2017-1518

 • 10.

  Motion 2017:47 av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om fossilfria bränslen i sjötrafiken

  TN 2017-1517

 • 11.

  Motion 2017:27 av Elof Hansjons m.fl. (S) om att återta delar av sjötrafiken i egen regi

  TN 2017-1054

 • 12.

  Svar på skrivelse från MP angående åtgärder för att öka avgångarna på Citybanan

  TN 2017-1656

 • 13.

  Svar på skrivelse från V angående reducerat pris för studerande på gymnasieskolor

  TN 2017-1658

 • 14.

  Svar på skrivelse från S, MP och V angående kvalitén på städningen av pendeltåg

  TN 2017-1502

 • 15.

  Svar på skrivelse från S och MP angående kostnader till följd av turerna i sjötrafikupphandlingen

  TN 2017-1190

 • 16.

  Svar på skrivelse från S och MP om kostnader för automatiserad drift på röda linjen, samt skrivelse från MP om ny upphandling av signalsystem för röda linjen

  TN 2017-1657, TN 2017-0546

Beslutsärenden FUT

 • 17.

  Inledande av upphandling av organisation för mätning av omgivningspåverkan och genomförande av syneförrättning

  FUT 2018-0046

 • 18.

  Genomförandeavtal med Trafikverket avseende byggande av Bytespunkt Barkarby station

  FUT 2018-0059

Beslutsärenden gemensamt TF och FUT

Informationsärenden TF

 • 21.

  Information med lägesrapport avseende trafikförvaltningens forskningssamverkan år 2017

  TN 2014-0001

 • 22.

  Information om uppgradering av C20-tunnelbanefordon - alkolås

  SL 2015-1304

 • 23.

  Information om uppgradering av C20-tunnelbanefordon - dörrsystem

  SL 2015-1304

Anmälningsärenden TF

 • 24.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 25.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN-2018-0001

Övrigt

 • 26.

  Övriga frågor

 • 27.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende/beslutsärende TF

 • 28.

  Effektivare konsultanvändning: Beslut om inledande av upphandling av ramavtal avseende konsultförsörjning

  TN 2017-1326