Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 10 april 2018

Dag:
Tisdag den 10 april 2018
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, lokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2018-0001

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltning för utbyggd tunnelbana

  FUT 2018-0034

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Fortsatt hantering av uppdragsavtal E20 Block 1 och Block 2

  SL 2013-1835

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 7.

  Beslut om inledande av upphandling som avser allmänna bevakningstjänster

  TN 2017-1476

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 8.

  Godkännande av försäljning av fordringar

  SL 2018-0170

 • 9.

  Utredningsbeslut bytespunkt Gullmarsplan

  TN 2015-0994

 • 10.

  Förnyat inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station

  SL 2017-0739

 • 11.

  Svar på skrivelse från V avseende utredning om effektivitet upphandlad trafik jämfört med trafik i egen regi

  TN 2018-0283

 • 12.

  Svar på skrivelse från V om åtgärder med anledning av pendeltågskrisen

  TN 2018-0284

 • 13.

  Svar på skrivelse från S om deponering av banavgifter

  TN 2018-0289

Beslutsärende FUT

Beslutsärenden gemensamt TF och FUT

 • 15.

  Yttrande över landstingsdirektörens remiss av förslag till policy för uppförande och bemötande

  TN 2018-0357, FUT 2018-0101

 • 16.

  Budgetunderlag inför SLL Mål och budget 2019 med plan för åren 2020–2022 samt förslag till investeringsplan för 2019–2028

  TN 2017-1126, FUT 2018-0142

Informationsärenden TF

 • 17.

  Månadsrapport per februari

  TN 2018-0015

 • 18.

  Information om lägesrapport om fusket i SL-trafiken år 2017

  SL 2018-0044

 • 19.

  Information om trafikförvaltningens förslag på trafikförändringar inför T19

  SL 2017-0653

 • 20.

  Information om arbetet med Trafikplan 2050

  TN 2014-0777

 • 21.

  Information om driftsättningen av den tillfälliga bussterminalen vid Slussen

  SL 2013-1569

 • 22.

  Lägesrapport för förbättrad framkomlighet i stombussnätet 2017-2021 – uppföljning linje 2 och 3

  TN 2016-0992

Informationsärende FUT

 • 23.

  Månadsrapport per februari

  FUT 2018-0149

Anmälningsärenden TF

 • 24.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2018-0001

 • 25.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2018-0001

Anmälningsärende FUT

 • 26.

  Anmälan av delegationsbeslut

  FUT 2018-0159

Övrigt

 • 27.

  Övriga frågor

 • 28.

  Nästa sammanträde