Trafiknämndens extra sammanträde den 10 maj 2017

Dag:
Onsdag den 10 maj 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.
Föredragningslista

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  SL 2017-0003

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden

 • 5.

  Sverigeförhandlingen 2017

  SL 2015-0497

 • 6.

  Godkännande av interimistiskt uppdragsavtal till skärgårdstrafiken

  SL 2017-0226

 • 7.

  Yttrande över motion av Malin Karlsson (MP) om att införa anropsstyrd kollektivtrafik i Norrtälje kommun

  TN 2017-0174

Informationsärenden

 • 8.

  Månadsrapport per mars

  TN 2017-0065

 • 9.

  Övriga frågor

 • 10.

  Nästa sammanträde