Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 26 september

Dag:
Tisdag den 26 september 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation – trafikförvaltningen

  TN 2017-0003

 • 5.

  Förvaltningschefsinformation – förvaltningen för utbyggd tunnelbana

  FUT 2017-0288

Beslutsärenden TF

 • 6.

  Delårsrapport

  TN 2017-0065

 • 7.

  Genomförandebeslut samt verkställighetsbeslut för objekt Nya Spårvägsmuseet

  TN 2014-0444

  Utsändes

 • 8.

  Yttrande över Förslag till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

  TN 2017-1021

  Utsändes

 • 9.

  Trafikförvaltningens förslag till yttrande över landsbygds-och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

  TN 2017-1022

  Utsändes

 • 10.

  Förslag till sammanträdestider för trafiknämnden 2018

  TN 2017-0003

  Utsändes

 • 11.

  Infartsparkeringar – medfinansiering till annans anläggning

  TN 2017-0817

  Utsändes

 • 12.

  Remiss från landstingsdirektören gällande samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

  TN 2017-1153

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 13.

  Förslag till yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029 i Uppsala och Örebro län

  TN 2017-1159

  Utsändes

 • 14.

  Justering av priser för biljetter i det gemensamma UL/SL-sortimentet

  TN 2017-1160

  Utsändes

 • 15.

  Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av tunnelbanevagnar för leasingarrangemang

  TN 2016-0794

  Utsändes-bordlades den 29 augusti

 • 16.

  Fyllnadsval för (L) gällande beredningen för sjötrafik

  TN 2017-0003

  Utsändes-bordlades den 29 augusti

 • 17.

  Motion 2017:11 Petra Larsson m.fl. (S) om att möjliggöra kostnadsfri resa för asylsökande med SL för att genomgå hälsoundersökning

  TN 2017-0962

  Utsändes

 • 18.

  Motion 2017:13 av Malin Karlsson (MP) om den upplevda otryggheten i kollektivtrafiken

  TN 2017-0966

  Utsändes

 • 19.

  Motion 2017:23 av Gunilla Roxby-Cromvall m.fl. (V) om att revidera reklampolicyn för att förhindra sexistisk reklam

  TN 2017-0971

  Utsändes

 • 20.

  Motion 2017:24 av Jonas Lindberg m.fl. (V) om att införa en modern tillitsbaserad styrning

  TN 2017-0972

  Utsändes

 • 21.

  Motion 2017:20 av Theo Bodin m.fl. (V) om tillfälligt konsultstopp och genomlysning

  TN 2017-0968

  Utsändes

 • 22.

  Motion 2017:22 av Gunilla Roxby-Cromvall om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal22 Motion 2017:22 av Gunilla Roxby-Cromvall om att upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal

  TN 2017-0970

  Utsändes

 • 23.

  Motion 2017:33 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om trygghetsskapande utformning av kollektivtrafikmiljöer

  TN 2017-1053

  Utsändes

 • 24.

  Svar på skrivelse från MP- Utred ny organisering av färdtjänsten

  TN 2017-0992

  Utsändes

Beslutsärenden FUT

 • 25.

  Beslut om finansieringsavtal för uppgång och biljetthall Veddesta vid Barkarby stations tunnelbanestation

  FUT 2017-0232

  Utsändes

 • 26.

  Delårsrapport FUT per augusti 2017

  FUT 2017-0010

 • 27.

  Remiss från landstingsdirektören gällande samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

  FUT 2017-0282

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

Informationsärenden TF

 • 28.

  Information om uppföljning av trafikförvaltningens miljömål

  TN 2014-0526

  Utsändes

Informationsärenden FUT

 • 29.

  Månadsrapport FUT per juli 2017

  FUT 2017-0009

  Utsändes

Anmälningsärenden TF

 • 30.

  Anmälan av delegationsbeslut TF

  TN 2014-0104

  Utsändes

Anmälningsärenden FUT

 • 31.

  Anmälan av delegationsbeslut FUT

  FUT 2017-0283

  Utsändes

Övrigt

 • 32.

  Övriga frågor

 • 33.

  Nästa sammanträde

Tilläggsärende FUT

 • 34.

  Inriktningsbeslut och beslut om delgenomförande av investeringsobjekt Fordon

  FUT 2017-0233

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare