Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 21 mars

Dag:
Tisdag den 21 mars 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.
Föredragningslista

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  SL 2017-0003

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden

 • 5.

  Månadsrapport per februari

  TN 2017-0065

 • 6.

  Utredningsbeslut som avser upprustning och utbyggnad av Älvsjö pendeltågsdepå

  SL 2015-1292

 • 7.

  Yttrande över transportstyrelsens rapport om miljözoner för lätta fordon (TSV 2015-4545)

  TN 2016-1635

 • 8.

  Beslut om inledande av upphandling avseende ramavtal eltjänster upp till 1KV

  TN 2017-0310

 • 9.

  Upprustning av Söderströmsbron - förnyat genomförandebeslut

  SL 2013-1569

 • 10.

  Upphandling av juristtjänster

  TN 2017-0284

 • 11.

  Principöverenskommelse avseende Nacka centrums bytespunkt samt resultat av genomförd åtgärdsvalsstudie för samordnad trafikplanering centrala Nacka

  TN 2015-0992

 • 12.

  Garantifråga i leverantörsavtal

  SL 2013-0015

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 13.

  Svar på skrivelse från MP gällande hur och när färdtjänsten kommer att uppfylla sin funktion

  TN 2016-1497

 • 14.

  Svar på skrivelse från V, S och MP avseende informationsinsatser samt andra akuta åtgärder för en fungerande färdtjänst

  TN 2016-1501

 • 15.

  Svar på skrivelse från V och MP gällande behov av proaktiv kommunikation med medborgare kring säkerhet och brandsäkerhet i Katarinaterminalen

  TN 2016-1499

 • 16.

  Svar på skrivelse från V gällande kollektivtrafik som östlig förbindelse

  TN 2016-1498

Informationsärenden

 • 17.

  Information om förslag till inriktningsbeslut för utställningsförslag RUFS 2050 samt samrådsredogörelse

  SL 2013-5962

 • 18.

  Information om Sundbybergs bytespunkt

  SL 2014-1932

 • 19.

  Information om trafikförvaltningens forskningssamverkan år 2016

  TN 2014-0001

 • 20.

  Information om utredning av utvecklad landsbygdstrafik med anropsstyrd trafik

  TN 2016-1633

 • 21.

  Kommunremiss trafikförändringar T18

  TN 2016-0770

Anmälningsärenden

 • 22.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 23.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

Tilläggsärenden

 • 24.

  Utredningsbeslut stomlinje Söderort

  TN 2016-0414

 • 25.

  Utredning Framtida inriktning för färdtjänsten

  TN 2014-0463

 • 26.

  Förbättrad intäktsäkring på lokalbanor

  SL 2014-2209

 • 27.

  Planeringsstudie E31 (Vallentuna-Sigtuna-Upplands Väsby)

  SL 2016-0218

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 28.

  Planeringsstudie E32 (Ekerö)

  SL 2016-0219

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 29.

  Godkännande av ingående av tilläggsavtal avseende uppgradering av C20-tunnelbanefordon

  SL 2015-1304

 • 30.

  Övriga frågor

 • 31.

  Nästa sammanträde