Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 21 februari

Dag:
Tisdag den 21 februari 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  TN 2017-0003

Beslutsärenden

 • 5.

  Årsrapport 2016 per december

  TN 2015-1526

 • 6.

  Fusion av SL Infrateknik AB

  SL 2016-0754

 • 7.

  Förslag till beslut om inledande av upphandling av betalväxeltjänst till e-handlade biljetter

  TN 2017-0158

 • 8.

  Utredningsbeslut avseende kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden

  TN 2016-1560

 • 9.

  Justering av bolagsordningar och specifika ägardirektiv för AB SL Finans, SL Infrateknik AB och SL Älvsjö AB

  SL 2015-0054

 • 10.

  Justering av specifika ägardirektiv för AB Storstockholms Lokaltrafik samt ändring av avtal tecknat 1990 mellan Stockholms läns landsting och AB Storstockholms Lokaltrafik

  SL 2015-0055

 • 11.

  Svar på skrivelse från V och MP gällande möjlighet att ta med cykel från Citybanans station vid Odenplan

  TN 2016-1500

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 14.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 15.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 16.

  Övriga frågor

 • 17.

  Nästa sammanträde