Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 20 juni

Dag:
Tisdag den 20 juni 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Föredragningslista 2

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  SL 2017-0003

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden

 • 5.

  Tertialrapport april 2017 för trafiknämnden

  TN 2017-0065

 • 6.

  Inriktningsbeslut avseende Saltsjöbanans upphöjning vid Nacka station

  TN 2015-1453

 • 7.

  Beslut om nytt kravställande avseende fordonsålder buss

  SL 2016-0812

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 8.

  Beslutsärende avseende ingående av tilläggsavtal Uppdragsavtal E23 Busstrafik Tyresö, Handen och Nynäshamn utifrån revision av resandebas

  SL 2013-5061

 • 9.

  Beslut om trafikplan 2030/2050

  TN 2014-0777

 • 10.

  Genomförandebeslut för ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans tunnelbanestation på grön linje

  SL 2014-1389

 • 11.

  Genomförandebeslut samt beslut om inledande av upphandling för om- och nybyggnation av tvätthall i Botkyrka bussdepå

  SL 2014-0353

 • 12.

  Beslut om uppsägning och inledande av upphandling avseende reklamavtal ”Buss insida”

  TN 2017-0831

  Utsändes endast till nämndens ledamöter och ersättare

 • 13.

  Beslut om representation vid genomförande av leverantörsdag

  TN 2017-0766

 • 14.

  Beslut om genomförande av anskaffning av tjänst för systemintegration

  SL 2015-1157

 • 15.

  Inriktningsbeslut bussterminal Barkarby station

  TN 2015-0993

 • 16.

  Förlängning av avtal inom Färdtjänsten

  TN 2017-0837

 • 17.

  Motion 2017:2 av Malin Fijen Pacsay m.fl. (MP) om kombinerad mobilitet – behov av anpassningar av biljetter från fysiskt kort till molnet, biljettpaketering och betalningsmöjligheter

  TN 2017-0494

 • 18.

  Motion 2017:4 av Gunilla Roxby Cromvall (V) om fler allmänna anslagstavlor i och kring kollektivtrafiken

  TN 2017-0495

 • 19.

  Motion 2017:6 av Gunilla Roxby Cromvall (V) gällande insatser för en trygg kollektivtrafik

  TN 2017-0496

 • 20.

  Motion 2017:9 av Petteri Louhema (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillgänglighetsanpassa landstingets lokaler i landstingshuset och trafikförvaltningen

  TN 2017-0563

 • 21.

  Motion (2016:37) av Tomas Eriksson (MP) m fl. om ny upphandlingsorganisation i SLL

  TN 2016-1564

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 23.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 24.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 25.

  Övriga frågor

Tilläggsärenden

 • 26.

  Revidering av delegationsordning för trafiknämnden

  TN 2014-0104

 • 27.

  Justerad genomsnittsålder på bussar med anledning av elektrifiering av stadstrafiken i Norrtälje

  TN 2017-0922