Trafiknämndens sammanträde tisdagen den 18 april

Dag:
Tisdag den 18 april 2017
Tid:
14:30-17:00
Plats:
Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100, möteslokal T-centralen
Lägg till denna händelse i min kalender.
Föredragningslista

Föredragningslista

Inledning

 • 1.

  Godkännande av utsänd föredragningslista

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Fastställande av datum för justering av protokoll

 • 4.

  Förvaltningschefsinformation

  SL 2017-0003

  Utdelas vid sammanträdet

Beslutsärenden

 • 5.

  Nytt Trafikförsörjningsprogram

  TN 2015-1721

 • 6.

  Upprustning av södra Götgatan - Inriktningsbeslut

  SL 2015-1013

 • 7.

  Yttrande över landstingsdirektörens planeringsunderlag 2018

  TN 2016-1036

 • 8.

  Nytt genomförandebeslut Tomteboda bussdepå

  SL 2014-1094

 • 9.

  Yttrande över revisorernas rapport 2/2016: Styrning och kontroll av direktupphandlingar

  TN 2016-1612

 • 10.

  Avveckling av SMS-tjänsten

  TN 2017-0517

 • 11.

  Förslag till beslut avseende godkännande av utvärdering och fortsatt hantering av uppdragsavtal E20 Block 1 och E20 Block 2 buss- och spårtrafik

  TN 2016-1197

  Utsändes endast till nämndens ledamöter

 • 12.

  Allmän trafikplikt för sjötrafik Hammarby Sjöstad – Nybroplan

  SL 2017-0238

 • 13.

  Svar på skrivelse från (MP) och (S) gällande att tydliggöra och utveckla mätmetoder

  TN 2017-0429

Informationsärenden

Anmälningsärenden

 • 15.

  Inkommande post till nämnden

  TN 2017-0003

 • 16.

  Anmälan av delegationsbeslut

  TN 2014-0104

 • 17.

  Övriga frågor

 • 18.

  Nästa sammanträde