Färdtjänstberedningen

Färdtjänstberedningen stödjer trafiknämnden i beredningen av ärenden gällande färdtjänst. Beredningen följer upp ingångna avtal med entreprenörerna och samverkar med handikapp- och pensionärsorganisationerna.

Dagordningar och handlingar i färdtjänstberedningen

Trafiknämndens färdtjänstberedning sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017

Dagordningar och handlingar före år 2017

Sammanträdeshandlingar i trafiknämndens färdtjänstberedning före år 2017 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar

Förtroendevalda i färdtjänstberedningen

Trafiknämndens färdtjänstberedning består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie ledamöter och 3 ersättare. Ordförande i beredningen är Fredrik Wallén (KD), 1:e vice ordförande Mikael T. Eriksson (M) och 2:e vice ordförande Conny Fogelström (S).

Ordinarie ledamöter i färdtjänstberedningen ›
Ersättare i färdtjänstberedningen ›

Hjälp oss att förbättra Sll.se!

Hjälpte den här informationen dig?