Beredningen för utbyggd tunnelbanas sammanträde onsdagen den 24 januari 2018

Dag:
Onsdag den 24 januari 2018
Tid:
16:00-18:00
Plats:
SLL, Landstingshuset, Mälarsalen

Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Godkännande av dagordningen

 • 2.

  Val av justeringsman

 • 3.

  Förvaltningschefsinformation

  FUT 2018-0036

Beslutsärenden

 • 4.

  Beslut om arkivansvarig

  FUT 2017-0439

 • 5.

  Svar på skrivelse från MP angående tidigareläggning av tunnelbana Fridhemsplan-Älvsjö

  FUT 2018-0035

Informationsärenden

 • 6.

  Månadsrapport november

  FUT 2017-0013

 • 7.

  Övriga frågor

 • 8.

  Nästa sammanträde