Beredningen för utbyggd tunnelbana

Beredning för utbyggd tunnelbana låg fram till juli 2017 under landstingsstyrelsen. Den nya beredningen för utbyggd tunnelbana ligger under trafiknämnden sedan den 29 augusti 2017.

Dagordningar och handlingar i beredningen för utbyggd tunnelbana

Beredning för utbyggd tunnelbana sammanträder flera gånger om året och är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär sju dagar innan. Inom fjorton dagar publiceras även protokollet.

Sammanträdeshandlingar 2018 
Sammanträdeshandlingar 2017 

Förtroendevalda i beredningen för utbyggd tunnelbana

Ordförande i beredningen för utbyggd tunnelbana är trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), 1:e vice ordförande Malin Engvall (C) och 2:e vice ordförande Talla Alkurdi (S).

Ordinarie ledamöter i beredningen för utbyggd tunnelbana ›

Ersättare i beredning för utbyggd tunnelbana ›