Beredningen för trafikplanering

Beredningen för trafikplanering stödjer trafiknämnden i beredningen och framtagandet av kollektivtrafikförsörjningsprogrammet. Beredningen följer upp frågor hänförliga till detta och arbetar i samråd med kommuner och andra externa intressenter.

Dagordningar och handlingar i beredningen för trafikplanering

Trafiknämndens beredning för trafikplanering sammanträder flera gånger per år och är inte öppna för allmänheten. Dagordning till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via årslistan nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018  
Sammanträdeshandlingar år 2017

Sammanträdeshandlingar år 2016 › 

Förtroendevalda i beredningen för trafikplanering

Trafiknämndens beredning för trafikplanering består av totalt 16 ledamöter, 13 ordinarie och 3 ersättare. Ordförande i beredningen är Karl Henriksson (KD), 1:e vice ordförande Bosse Andersson (C) och 2:e vice ordförande Niklad Gladh (MP).

Ordinarie ledamöter i beredningen för trafikplanering ›
Ersättare i beredningen för trafikplanering ›