Trafiknämnden

Trafiknämnden ansvarar för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för färdtjänsten.

Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten. Nämnden ska samverka med berörda kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen.

I nämndens uppdrag ingår också att samverka med funktionshinderorganisationerna för att förenkla för äldre och personer med funktionsnedsättning att använda kollektivtrafiken. Till stöd för trafiknämnden finns trafikförvaltningen, ett färdtjänstutskott samt fyra beredningar.

Dagordningar och handlingar i trafiknämnden

Trafiknämnden sammanträder ungefär tio gånger per år och mötena är inte öppna för allmänheten. Dagordningen till mötena läggs ut på sll.se ungefär tio dagar innan mötet. Senast 14 dagar efter mötet publiceras även protokollet.

Sammanträdesdatum för år 2016, 2017 och 2018 med dagordningar och handlingar samt protokoll hittar du via respektive årslista nedan.

Sammanträdeshandlingar år 2018
Sammanträdeshandlingar år 2017
Sammanträdeshandlingar år 2016

Dagordningar och handlingar före år 2016

Sammanträdeshandlingar i trafiknämnden före år 2016 hittar du i arkivet för sammanträdeshandlingar.

Förtroendevalda i trafiknämnden

Trafiknämnden består av totalt 40 ledamöter, 20 ordinarie ledamöter och 20 ersättare. Ordförande i nämnden är trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), 1:e vice ordförande Sara Svanström (L) och 2:e vice ordförande oppositionslandstingsrådet Talla Alkurdi (S).
 

Underorgan i trafiknämnden

Trafiknämnden består av ett antal underorgan, däribland färdtjänstberedningen, färdtjänstutskottet, beredningen för sjötrafik samt beredningen för trafikplanering som inrättades i mandatperioden 2015-2018.

Läs mer om respektive underorgan i trafiknämnden via länkarna nedan.