Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 31 januari 2019

Dag:
Torsdag den 31 januari 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Wenner-Gren Center, Sveavägen 166
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Val av sekreterare

 • 2.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

Valärenden

 • 13.

  Val av ledamöter till Klimatberedningen

  TRN 2019-0031

  Publiceras senare

 • 14.

  Val av ledamöter till Beredningen för regional attraktionskraft

  TRN 2019-0032

  Publiceras senare

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

  TRN 2019-0006

  Hanna Wiik, förvaltningschef