Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 29 augusti 2019

Dag:
Torsdag den 29 augusti 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning övr inkomna ärende

  TRN 2019–0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2019–0005

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2019-0046

 • 5.

  Svar på frågor om bredbandsstöd PTS dnr 19-7658

  TRN 2019-0131

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 9.

  Direktörens rapport

  TRN 2019-0006

 • 10.

  Baltic Sea Commission och CPMR

  TRN 2019–0034

  Föredragande: Annika Sandström (M), Harry Bouveng (M) och Bosse Andersson (C)

 • 11.

  ESF-projektet Kompetensarena Stockholm

  TRN 2019-0043

  Föredragande: Fredrik Wikström och Kristoffer Odstam, TRF

 • 12.

  Region Stockholms Landsbygdskonferens 2019

  TRN 2019-0138

  Föredragande: Tove Ellingsen, TRF

 • 13.

  Handlingsprogram för landsbygds- och skärgårdsstrategin

  TRN 2016–0127

  Föredragande: Tove Ellingsen, TRF