Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 28 november 2019

Dag:
Torsdag den 28 november 2019
Tid:
15:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingssalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringdag

  TRN 2019-0005

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019-0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2019-0005

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2019–0046

 • 5.

  CPMR Policy Paper Towards a climate neutral transport for all in 2050, at the latest

  TRN 2019-0034

 • 6.

  CPMR Policy Paper Regions, indispensable partners for a new European climate ambition

  TRN 2019-0034

 • 7.

  CPMR Manifesto Regions at the heart of a reformed European Union

  TRN 2019-0034

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 10.

  Direktörens rapport

  TRN 2019–0006

 • 11.

  Hållbarhets- och skärgårdsanslag Projekt MSS Sjöben och Skärgårdsjobb

  TRN 2019-0062

  Föredragande: Per Lejoneke, ordförande Mötesplats Stavsnäs Samverkansförening

 • 12.

  Bazaren

  TRN 2019–0167

  Föredragande: Rebecca Karlsson

 • 13.

  Utveckling Socialt entreprenörskap

  TRN 2019-0157

  Föredragande: Catarina Lahti, TRF