Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 26 september 2019

Dag:
Torsdag den 26 september 2019
Tid:
16:00-17:00
Plats:
Möteslokal Demokratin Södertälje kommun, Stadshuset Nyköpingsvägen 26, Södertälje
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019-0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2019-0045

 • 4.

  Beslutsordning Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2019-0003

 • 5.

  Yttrande över Stockholms stads näringslivspolicy

  TRN 2019–0158

 • 6.

  Yttrande över Stockholms stads Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm

  TRN 2019-0155

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 17.

  Direktöres rapport

  TRN 2019-0006