Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 25 april 2019

Dag:
Torsdag den 25 april 2019
Tid:
16:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordningen

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019-0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut

  TRN 2019-0005

 • 4.

  Tillväxt- och regionplaneförvaltningens beslutsordning

  TRN 2019-0003

 • 5.

  Remiss av utkast till Strategi för PTS medverkan i arbetet med regional tillväxt och landsbygdsutveckling (dnr 19–2140)

  TRN 2019-0055

 • 6.

  Yttrande över Vägtrafikplan för Nykvarns kommun, samrådsförslag

  TRN 2019-0058

 • 7.

  Remiss Framtidsval - karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4)

  TRN 2019-0056

 • 8.

  Remiss Huddinge Kommuns arkitekturstrategi

  TRN 2019-0048

 • 9.

  Remiss Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning (SOU 2019:9)

  TRN 2019-0059

Beslutsärenden

Valärenden

 • 11.

  Entledigande och fyllnadsval beredningen för regional attraktionskraft

  TRN 2019-0021

 • 12.

  Fyllnadsval Regionala skärgårdsrådet

  TRN 2019-0050

 • 13.

  Val Skärgårdssamarbetets exekutivkommitté

  TRN 2019-0050

Informationsärenden

 • 14.

  Direktörens rapport

  TRN 2019-0006

 • 15.

  PTS nationella bredbandskartläggning 2018, status för Stockholms län

  TRN 2019-0027

 • 16.

  Uppdrag att redovisa prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken

  TRN 2018-0166

 • 17.

  Cykelkansliet

  TRN 2018-0136