Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 21 februari 2019

Dag:
Torsdag den 21 februari 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm. Mötesrum: Vendela Spegelsalen, våningsplan 24
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

Tilläggsärenden

 • 7.

  Val ledamot till Klimatberedningen

  TRN 2019–0031

  Publiceras senare

Informationsärenden

 • 8.

  Direktörens rapport

  TRN 2019–0006

 • 9.

  Uppföljning regionalt hållbarhets- och skärgårdsanslag

  TRN 2018–0021

 • 10.

  Information om bredbandsuppdraget

  TRN 2019–0026