Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 19 december 2019

Dag:
Torsdag den 19 december 2019
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019-0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om bidrslag 1 - 1

  TRN 2019-0005

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2019-0005

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2019-0045

 • 6.

  Yttrande över Remiss – VA plan 2020, Haninge kommun

  TRN 2019-0185

 • 7.

  Yttrande över Remiss – Förslag till föreskrifter om bärighetsklasser i Stockholms län

  TRN 2019-0177

 • 8.

  Yttrande över Sollentuna plan för urban grönstruktur

  TRN 2019-0222

 • 9.

  Delrapporterings-PM 2019 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 219-0217

  PM

Beslutsärenden

 • 10.

  Verksamhetsplan 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2019-024

 • 11.

  Ansökningar om bidrag ur regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget

  TRN 2019-0154

 • 12.

  Bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget

  TRN 2019-0194

 • 13.

  Förslag till nytt avtal mellan Region Stockholm och Skärgårdsstiftelsen, 2020–2023

  TRN 2019-0220

 • 14.

  Revidering av samverkansavtal Stockholm Archipelago

  TRN 2019-0229

 • 15.

  Förlängning av Regionalt Serviceprogram 2014–2020

  TRN 019-0093

 • 16.

  Remissvar - Strategi för Innovation. Innovationer för en modern Stockholmsregion

  TRN 2019-0202

 • 17.

  Remiss – Det öppna Skåne – Skånes regionala utvecklingsstrategi

  TRN 2019-0192

Informationsärenden

Valärenden

 • 18.

  Val ledamöter till klimatberedningen

  TRN 201-0031

 • 19.

  Val ledamöter till beredningen för regional attraktionskraft

  TRN 2019-0032

Informationsärenden

 • 20.

  Direktörens rapport

  TRN 2019-0006