Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 16 maj 2019

Dag:
Torsdag den 16 maj 2019
Tid:
15:30-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019-0005

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2019-0005

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut inom anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2019-oo45, TRN 2019-0046

 • 5.

  Komplettering av regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet i Stockholms län 2017–2020

  TRN 2019-042

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 10.

  Direktörens rapport

  TRN 2019-0006

 • 11.

  STHLM GLOBAL Export Summit 2019-10-23

  TRN 2019–0041

 • 12.

  Regional utvecklingsstrategi för Stockholmsregionen

  TRN 2019-0088

 • 13.

  Stockholms Business Region

  TRN 2019-0005