Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 13 juni 2019

Dag:
Torsdag den 13 juni 2019
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Val av nämndsekreterare

Anmälningsärenden

 • 3.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2019–0005

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut

  TRN 2019–0005

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2019-0005

 • 6.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2019–0045

 • 7.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2019–0046

Beslutsärenden

Valärenden

 • 17.

  Regionala skärgårdsrådet

  TRN 2019-0050

  Underlag vid sammanträdet

 • 18.

  Beredningen för regional attraktionskraft

  TR 2019-0032

  Underlag vid sammanträdet

Informationsärenden

 • 19.

  TRN 2019–0006

  Föredragande: Hanna Wiik, förvaltningschef

 • 20.

  Heltäckande regional näringslivs- och tillväxtstrategi

  TRN 2019-077

  Föredragande: Cecilia Lindahl

 • 21.

  20 Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna

  TRN 2017-0132

  Föredragande: Cecilia Lindahl

 • 22.

  Information om TRF:s medverkan i Interreg Europe-projekt: EV Energy och SmartEdge

  TRN 2016–0071, TRN 2017–0084

  Föredragande: Ulrika Palm

 • 23.

  Information om förvaltningens arbete med statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag samt stöd till kommersiell service

  TRN 2019–0045, TRN 2019–0046

  Föredragande: Anna Viklund

 • 24.

  Information om godstransporter och Norviks hamn samt utveckling kring farligt godsleder

  TRN 2019-0106, TRN 2017–0055

  Föredragande: Susanne Skärlund och Helena Näsström

 • 25.

  Information om revidering TEN-T

  TRN 2019–0103

  Föredragande: Helena Näsström