Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 maj 2021

Dag:
Torsdag den 27 maj 2021
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 4.

  Tertialrapport för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2021–0005

 • 5.

  Budgetunderlag 2022 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2021–0113

 • 6.

  Yttrande över Riktlinjer för Region Stockholms varumärkesarbete

  TRN 2021–0062

 • 7.

  Yttrande över samråd för väg 259 Glömstavägen, gång- och cykelväg i Huddinge kommun, Stockholms län

  TRN 2021–0110

 • 8.

  Yttrande över Avgränsningssamråd för miljöbedömning av länstransportplanen för Västmanlands län 2022–2033

  TRN 2021–0112

 • 9.

  Yttrande över Region Stockholms forsknings-, utbildnings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

  TRN 2020–0210

 • 10.

  Yttrande över motion 2020:65 av Jens Sjöström (S) m fl. angående kollektivtrafiken är en förutsättning för tillväxt, företagande och jobb i hela Stockholms län

  TRN 2021–0048

 • 11.

  Övrigt

Informationsärenden

 • 12.

  Direktörens rapport