Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 januari 2021

Dag:
Onsdag den 27 januari 2021
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärende

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2021–0001

 • 3.

  Regeringsbeslut om förlängd tid samt namnbyte för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft x

  Regeringsbeslut om förlängd tid samt namnbyte för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft TRN 2020–0259

 • 4.

  Yttrande över omställningsstöd till företag för perioden augusti – december 2020 x

  TRN 2020-0265

 • 5.

  Synpunkter från Region Stockholm på EU:s klassificeringssystem för gröna investeringar

  TRN 2020–0267

 • 6.

  Beslutsordningen för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2019–0003

Beslutsärenden

 • 7.

  Yttrande över Promemoria om stärkt styrning av it och digitalisering

  TRN 2020–0230

 • 8.

  Yttrande över Konseptvalgutredning Kongsvingerbanen

  TRN 2020–0261

 • 9.

  Yttrande över motion 2020:1 av Jens Sjöström (S) angående elväg för SL-trafiken

  TRN 2020–0135

 • 10.

  Yttrande över motion 2020:45 av Anna Sehlin (V) om att Region Stockholm ska verka för minskat flygande

  TRN 2020–0236

 • 11.

  Skrivelse från Magnus Nilsson (S) m.fl. om att förbereda regionen för vägtrafikens elektrifiering

  TRN 2020–0255

Informationsärenden

 • 12.

  Direktörens rapport

  TRN 2021–0003

 • 13.

  Anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling Projekt för att stötta regional besöksnäring

  TRN 2020–0084

  Föredragande:
  Jonas Alvin, Visit Stockholm

 • 14.

  Trafikverkets Elektrifieringsprogram

  TRN 2019–0203

  Föredragande:
  Jan Petterson, chef och programansvarig, Trafikverket

 • 15.

  ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  TRN 2019–0074

  Föredragande:
  Carl-Henrik Koit, VD ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB