Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 18 februari 2021

Dag:
Torsdag den 18 februari 2021
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2021–0001

 • 3.

  Yttrande över föreslag till reglemente för en ny klimat- och hållbarhetsnämnd

  TRN 2021–0031

 • 4.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2021–0012

 • 5.

  Yttrande över förslag till uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön och tillhörande miljökonsekvensutredning

  TRN 2020–0245

 • 6.

  Yttrande över Motion 2020:48 av Lina El Yafi (V) och Anna Sehlin (V) om utökad regional försörjning av förnybar energi

  TRN 2020–0224

 • 7.

  Yttrande gällande Ändrade bestämmelser för fiske på kusten i Östersjön

  TRN 2021-0049

Beslutsärenden

 • 8.

  Verksamhetsberättelse 2020 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0008

 • 9.

  Läget i Stockholmsregionen 2020 – Uppföljning av RUFS 2050

  TRN 2020–0219

 • 10.

  Återrapportering villkorsbeslut 2020 för Region Stockholm

  TRN 2020–0010

 • 11.

  Skrivelse från Lina El Yafi (V) angående för- och nackdelar med etablering av huvudkontor

  TRN 2020–0254

 • 12.

  Yttrande Sollentuna kommuns energiplan

  TRN 2020–0242

 • 13.

  Yttrande över strategi för friluftsliv i Stockholms län

  TRN 2020–0260

  Beslutsunderlag

  Remissversion av Strategi för friluftsliv i Stockholms län finns tillgänglig på länsstyrelsens hemsida 

 • 14.

  Yttrande över samråd för Regionplan för Skåne 2022 - 2040

  TRN 2020–0262

  Beslutsunderlag

  Remiss – samråd för Regionplan för Skåne 2022–2040 finns att läsa här

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 16.

  Årsredovisning av projektstöd 2020 ur anslagenr TRN 2020–0021, TRN 2020–0022, TRN 2020–0023

  Föredragande: Ezrema Nuhanovic

 • 17.

  Lägesrapport Kompetensarena Stockholm

  TRN 2019–0043

  Föredragande: Fredrik Wikström

 • 18.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder, Processledning till branschråden i regionen

  TRN 2021–0012

  Föredragande: Kristoffer Odstam