Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 16 juni 201

Dag:
Onsdag den 16 juni 2021
Tid:
15:00-17:00
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 • 1.

  Justerare eller justeringsdag

Anmälningsärenden

Beslutsärenden

 • 4.

  Vägledning för grönplanering – Boverkets och Naturvårdsverkets förslag för synpunkter

  TRN 2021–0123

 • 5.

  Remiss - Samråd om förslag till Översiktsplan 2022 Sigtuna kommun

  TRN 2021–0126

 • 6.

  Remiss - Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk hälsa

  TRN 2021–0101

 • 7.

  Remiss - Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade hälsoklyftor i befolkningen

  TRN 2021–0102

 • 8.

  Remiss - Förslag till Trafikplan för Haninge kommun

  TRN 2021–0106

 • 9.

  Remiss - Samråd riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2025, Värmdö kommun TRN 2021–0107

 • 10.

  Remiss - Promemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program TRN 2021–0108

 • 11.

  Remiss - Förslag till dagvattenplan för Upplands-Bro kommun

  TRN 2021–0111

 • 12.

  Skrivelse från Robert Johansson och Johan Heinonen (S) angående om att vända trenden med att fler lämnar Stockholmsregionen

  TRN 2021–0089

 • 13.

  Remiss - Post- och telestyrelsens rapport (PTS-ER-2021:13) om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

  TRN 2021–0125

 • 14.

  Inbjudan till samråd för Danderyds översiktsplan

  TRN 2021–0129

 • 15.

  Gemensamma positioner för ett ökat bostadsbyggande och en tryggad bostadsförsörjning i Stockholmsregionen

  TRN 2021–0147

 • 16.

  En analys över utflyttningstrenden från Stockholmsregionen TRN 2021–0148