Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 11 mars 2021

Dag:
Torsdag den 11 mars 2021
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2021–0001

 • 3.

  Förteckning över delegationsbeslut om projektstöd ur anslag för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0016

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2021–0014

 • 5.

  Delegationsyttrande över Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen

  TRN 2021–0045

 • 6.

  Delegationsyttrande över Boverkets rapport mått på bostadsbristen

  TRN 2021-0046

 • 7.

  Delegationsyttrande över Reduktionsplikt drivmedel

  TRN 2021-0033

 • 8.

  Delegationsyttrande Förslag till havsplan för Åland, andra utkast

  TRN 2021-0034

Beslutsärenden

 • 9.

  Tillväxt- och regionplanenämndens delegationsordning och arkivansvarig

  TRN 2021–0039, 2021–0040

 • 10.

  Skrivelse av Vänsterpartiet angående upphörande av kollektivtrafik till Huvudskär

  TRN 2020-0266

 • 11.

  Yttrande över granskning översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun

  TRN 2021-0047

  Beslutsunderlag

  Granskning översiktsplan 2030 Eskilstuna kommun finns att läsa här

 • 12.

  Yttrande över förslag till bildande av Ryssbergens naturreservat, Nacka kommun

  TRN 2021-0035

  Beslutsunderlag

  Ryssbergens naturreservat, Föreskrifter – avgränsning – skötselplan, samrådshandling 2020-12-15 finns att läsa här

 • 13.

  Yttrande över förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027

  TRN 2021-0032

  Beslutsunderlag

  Förslag till vision Mälarens vattenvårdsförbund 2022–2027 finns att läsa här  

   

 • 14.

  Visit Stockholms ansökan om projektstöd från anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0054, TRN 2021–0016

 • 15.

  Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisations ansökan om verksamhetsstöd från anslaget för hållbar regional tillväxt och skärgårdsutveckling

  TRN 2021–0060, TRN 2021–2016

 • 16.

  Södertälje Science Parks ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2021–0052, TRN 2021–0015

 • 17.

  Yttrande över promemoria om kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken

  TRN 2021-0058

  Beslutsunderlag

  Promemoria om kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar inom sammanhållningspolitiken finns att läsa här

Informationsärenden

 • 18.

  Direktörens rapport

  TRN 2021-0003

 • 19.

  Utvärdering av den digitala utbildnings- och rekryteringsmässan Bazaren

  TRN 2019-0167

  Föredragande: Oskar Adenfelt

 • 20.

  Återrapportering strukturfondsprojekt programperiod 2014–2020

  TRN 2021–0072

  Föredragande: Evert Kroes 

 • 21.

  Information om EU-stödet ReAct

  TRN 2020-0258

  Föredragande: Cristine Dahlbom