Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 29 januari 2020

Dag:
Onsdag den 29 januari 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020-0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om stöd inom anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020-0023

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2020-0001

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2019-0046

 • 6.

  Yttrande Förvaltningsplan för skarv i Stockholms län

  TRN 2019-0252

Beslutsärenden

 • 7.

  Yttrande över motion 2019:39 av Jerri Bergström m.fl. (S) om idrottens möjligheter att bidra till en bättre folkhälsa, RS 2019–0728

  TRN 2019-0206

 • 8.

  Yttrande över motion 2019:45 av Robert Johansson (S) och Jens Sjöström (S) om el-sparkcyklarnas påverkan på trafikmönster och klimatet, RS 2019–0908

  TRN 2019-0184

 • 9.

  Yttrande över Motion 2019:49 av Stellan Hamrin (V) om skogen som kolsänka

  TRN 2019-0174

 • 10.

  Yttrande över motion 2019:55 av Stellan Hamrin (V) om havsnivån

  TRN 2019-0214

 • 11.

  Yttrande över trafikförsörjningsprogram för Uppsala län

  TRN 2019-0244

 • 12.

  Yttrande över Trosa översiktsplan 2020

  TRN 2019-0243

 • 13.

  Genomförandeansökan ERUF, Fordonsdalen: Stärkt Samverkan i Östra Mellansverige och Stockholm för fordonsindustrin

  TRN 2019-0187

 • 14.

  Utlysningsfokus Hållbarhets- och skärgårdsanslaget 2020

  TRN 2019-0254

Valärenden

 • 15.

  Tilläggsval Klimatberedningen

  TRN 2020-0002

 • 16.

  Tilläggsval Beredningen för regionala attraktionskraft

  TRF 2020-0003

Informationsärenden

 • 17.

  Direktörens rapport

 • 18.

  PTS förslag om ny modell av statligt bredbandsstöd

  TRN 2019-0028

  Föredragande: Claes Palmgren

 • 19.

  Kraftförsörjning inom ÖMS

  TRN 2019-0170

  Föredragande: Peter Karnung, regionplanerare

 • 20.

  Förstudie om Teknik College

  TRN 2019-0178

  Föredragande: Fredrik Wikström