Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 augusti 2020

Dag:
Torsdag den 27 augusti 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2020-0001

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut om bidrag ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0023

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2020–0022

 • 6.

  Samförläggning av ledningar - Ett kunskapsunderlag till RUFS 2050

  TRN 2020–0143

 • 7.

  Samverkansavtal Skärgårdsmedel

  TRN 2020–0148

 • 8.

  Yttrande över Finlands förslag till havsplan

  TRN 2020–0142

 • 9.

  Förslag på ett regionalt företagsprogram med anledning av coronavirusets effekter på Stockholmsregionens näringsliv

  TRN 2020–0077

 • 10.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0151

 • 11.

  Ansökan om stöd för projektverksamhet från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0152

Beslutsärenden

 • 12.

  Yttrande över regionrevisorernas årsrapport 2019 för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0111

 • 13.

  Yttrande över Översiktsplan Trosa kommun - granskningshandling

  TRN 2020–0136

 • 14.

  Remiss - Remissförslag över bildande av bolag för utökad satsning på stöd till filmproduktion i Stockholmsregionen

  TRN 2020–0157

 • 15.

  Almi Företagspartner Stockholm-Sörmland AB - utökat behov av driftsfinansiering

  TRN 2020–0073

Informationsärenden

 • 16.

  Direktörens rapport

  TRN 2020-0004

 • 17.

  Framtidsanalysen

  TRN 2020–0148

  Föredragande: Hanna Wiik

 • 18.

  Förstudie om Teknikcollege i Stockholmsregionen

  TRN 2020–0061

  Föredragande: Olga Vassilieva-Blücher