Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 24 september 2020

Dag:
Torsdag den 24 september 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2020–0001

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut om bidrag ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0023

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2020–0021

 • 6.

  Stockholms yttrande avseende promemorian Utvidgad tidsgräns för expertskatt (dnr Fi2020/02950/S1)

  TRN 2020–0160

 • 7.

  Externremittering: Strategi för svenskt fiske och vattenbruk - friska ekosystem och friska näringar

  TRN 2020–0178

Beslutsärenden

 • 8.

  Delårsrapport augusti 2020 Tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0007

 • 9.

  Motion 2019:60 av Jerri Bergström (S) om regionens ansvar för planeringen av idrotts- och friluftsanläggningar

  TRN 2019–0234

 • 10.

  Tillväxt- och regionplanenämndens mötestider för 2021

  TRN 2020–0171

 • 11.

  Ansökningar om bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget

  TRN 2020–0100

 • 12.

  Projektansökan ERUF: Att verka i en ny tid – Stöd till krisdrabbade företag inom besöksnäringen till följd av covid-19

  TRN 2020–0180

 • 13.

  Remiss, Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

  TRN 2020–0095

 • 14.

  Remiss, Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län

  TRN 2020–0130

 • 15.

  Remiss, Samråd av bostadsförsörjningsprogram 2020–2024 med utblick till 2030, Järfälla kommun

  TRN 2020–0144

 • 16.

  Remiss, Förslag till beslut för Hagsätraskogens naturreservat

  TRN 2020–0173

 • 17.

  Remiss - Promemoria om behovsanalys i den strategiska planen för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken i Sverige

  TRN 2020–0159

 • 18.

  Motion 2019:57 av Msciwoj Swigon m.fl. om att utreda återuppbyggnaden av Roslagsbanan mellan Kårsta och Rimbo

  TRN 2019–0205

Valärenden

 • 19.

  Fyllnadsval Beredning för regional attraktionskraft

  TRN 2020–0003

Informationsärenden

 • 20.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 21.

  Digitaliseringskoordinatorn informerar – regional samverkan

  TRN 2019–0060

  Föredragande: Wille Kuha

 • 22.

  Finansieringsstrategi

  TRN 2020–0197

  Föredragande: Anna Wiklund

 • 23.

  Regionalt cykelbokslut 2019

  TRN 2020–0053

  Föredragande: Agnes Landefjord

 • 24.

  Regional handlingsplan för europeiska socialfonden (ESF+)

  TRN 2020–0174

  Föredragande: Fredrik Wikström