Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 20 maj 2020

Dag:
Onsdag den 20 maj 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mötet sker via teams.
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

 

 

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2020–0021

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2020-0022

 • 5.

  Remiss – Slutbetänkandet Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

  TRN 2020-0069

 • 6.

  Ansökan om bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget

  TRN 2020-0084

 • 7.

  Delegationsbeslut - Erbjudande förslag program Central Baltic

  TRN 2020-0063

Beslutsärenden

 • 8.

  Tertialrapport för tillväxt- och regionplanenämnden

  TRN 2020–0006

 • 9.

  Budgetunderlag inför Budget 2021 för Region Stockholm

  TRN 2020–0052

 • 10.

  Remiss – Reglementen för regionstyrelsen och övriga nämnder

  TRN 2020–0099

 • 11.

  Remiss Medarbetarpolicy och riktlinjer för kränkande särbehandling, för Region Stockholm

  TRN 2020–0086

 • 12.

  Yttrande över remiss Policy och riktlinjer för bidrag till organisationer i Stockholms län

  TRN 2020-0087

 • 13.

  Samråd Fördjupad översiktsplan för de sydöstra delarna inklusive Bergsbrunna

  TRN 2020–0068

  Beslutsunderlag

  Förslag till fördjupad översiktsplan för Sydöstra delarna inklusive Bergsbrunna finns att läsa här

 • 14.

  Remiss - Remissförslag av Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland

  TRN 2020–0066

  Beslutsunderlag

  Remissförslag av Vårt Gotland 2040 - regional utvecklingsstrategi för Gotland finns att läsa här

 • 15.

  Ansökan om projektstöd Anslag 1:1

  TRN 2020-0102

 • 16.

  Ansökan om projektstöd Anslag 1:1

  TRN 2020–0103

Informationsärenden

 • 17.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 18.

  Förvaltningens arbete med åtgärder med anledning av Coronakrisen

  TRN 2020–0077

  Föredragande: Christina Larsson

 • 19.

  Kompetensförsörjning –Kompetensarena och validering

  TRN 2019–0043, TRN 2020–0079

  Föredragande: Fredrik Wikström och Sebastian Glans

 • 20.

  Bredbandstöd och utbyggnadsstatusi länet

  TRN 2019–0028

  Föredragande: Claes Palmgren

 • 21.

  En Bättre Sits -Systemanalys

  TRN 2020–0109

  Föredragande: Jonas Thörnqvist