Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 20 februari 2020

Dag:
Torsdag den 20 februari 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020-0001

 • 3.

  Förteckning över delegationsbeslut om bidrag ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020-0023

 • 4.

  Riktlinjer för det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslaget

  TRN 2017-0038

Beslutsärenden

 • 5.

  Region Stockholm som adjungerad medlem i Oslo-Stockholm 2.55

  TRN 2019-0253

 • 6.

  Svar på bostadsskrivelse från Socialdemokraterna

  TRN 2019-0232

 • 7.

  Skrivelse av Stellan Hamrin (V) om vattennivån vid Slussen

  TRN 2019-0257

 • 8.

  Tilldelning av arbetsmiljöuppgifter från tillväxt- och regionplanenämnden till förvaltningschef

  TRN 2019-0238

 • 9.

  Yttrande över remiss Plan för införande av kategoristyrt inköpsarbete i Region Stockholm

  TRN 2019-0256

 • 10.

  Läget i Stockholmsregionen 2019 – uppföljning av RUFS 2050

  TRN 2019-0195

 • 11.

  Återrapportering villkorsbeslut 2019 för Region Stockholm

  TRN 2019-0258

 • 12.

  Verksamhetsberättelse för tillväxt- och regionplanenämnden 2019

  TRN 2019-0242

Informationsärenden

 • 13.

  TRN 2020-0004

 • 14.

  Socioekonomisk analys för Stockholmsregionen

  TRN 2019-0216

  Föredragande:  Schewen Nysmed, TRF

 • 15.

  Årsredovisning av stöd 2019

  TRN 2019-5, TRN 219-0046

  Föredragande: Anna Wiklund och Rebecka Frej, TRF

 • 16.

  Marknadsdjup för bostadsefterfrågan

  TRN 219-0175

  Föredragande: Kim Örtenblad, TRF

 • 17.

  Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

  TRN 2019-077

  Föredragande: Cecilia Lindahl, TRF