Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 15 oktober 2020

Dag:
Torsdag den 15 oktober 2020
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Deltagande på distans
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över delegationsbeslut om bidrag ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder

  TRN 2020–0023

 • 4.

  Delegationsyttrande Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024

  TRN 2020–0175

 • 5.

  Delegationsyttrande Effektiv administration i Region Stockholm

  TRN 2020–0190

 • 6.

  Delegationsyttrande Nya riktlinjer för regionalstöd

  TRN 2020–0187

 • 7.

  Delegationsyttrande Förnyelse transmissionsnätstation Hall, Södertälje kommun

  TRN 2020–0191

 • 8.

  Delegationsyttrande Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

  TRN 2020–0205

Beslutsärenden

 • 9.

  Revidering nämndens delegationsordning

  TRN 2020–0002

 • 10.

  Ägaranvisning och målstruktur för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

  TRN 2020–0073

 • 11.

  Samråd Fördjupad översiktsplan Kungsängen 2040

  TRN 2020–0145

 • 12.

  Samråd Fördjupad översiktsplan Bro 2040

  TRN 2020–0146

 • 13.

  Yttrande över remiss Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad

  TRN 2020–0167

 • 14.

  Nätkoncession för markförlagd ledning mellan station Beckomberga och planerat kraftvärmeverk i Lövsta, Stockholms stad

  TRN 2020–0183

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

 • 16.

  Genomförande storregional planering i östra Mellansverige (ÖMS)

  TRN 2019–0054

  Föredragande: Matilda Rehn, regionplanerare TRF

 • 17.

  Lägesrapport om arbetet med regional näringslivs- och tillväxtstrategi

  TRN 2019–0077

 • 18.

  Bazaren digitalt

  TRN 2020–0182

  Föredragande: Oskar Adenfelt, regionplanerare TRF