Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 15 juni 2020

Dag:
Måndag den 15 juni 2020
Tid:
15:00

Dagordning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 2020–0001

 • 3.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut om regionala hållbarhets- och skärgårdsbidrag

  TRN 2020–0001

 • 4.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut affärscheckar

  TRN 2020–0021

 • 5.

  Förteckning över fattade delegationsbeslut driftstöd regional service

  TRN 2020–0022

 • 6.

  Skrivelse från östra Mellansverige till Digitaliseringsminister Anders Ygeman

  TRN 2019–0028

 • 7.

  Delegationsyttrande – Omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning på grund av coronaviruset

  TRN 2020–0131

 • 8.

  Delegationsbeslut ansökan om bidrag ur det regionala hållbarhets- och skärgårdsanslag

  TRN 2020–0113

 • 9.

  Delegationsyttrande – Avgränsningssamråd MKB för TÖP kust och skärgård Österåkers kommun

  TRN 2020–0133

Beslutsärenden

 • 10.

  Remiss – Motion 2019:66 av Maria Mustonen (V) om en handlingsplan mot sexuella trakasserier i kollektivtrafiken

  TRN 2020–0033

  Beslutsunderlag: Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-04 Förslag till yttrande, 2020-06-04 Motion 2019:66 av Maria Mustonen (V) om en handlingsplan mot sexuella trakasserier i kollektivtrafiken

 • 11.

  Remiss – Motion 2019:65 av Jens Sjöström (S) om infartsparkeringar

  TRN 2020–0032

  Beslutsunderlag: Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-04 Förslag till yttrande, 2020-06-04 Motion 2019:65 av Jens Sjöström (S) om infartsparkeringar

 • 12.

  Remiss SOU 2019:69 Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande

  TRN 2020–0079

  Beslutsunderlag: Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-02 Förslag till yttrande, 2020-06-02 Utdrag ur protokoll Beredningen för regional attraktionskraft, TRN 2020–0003 (3/2020, § 17) Obs! eftersänds 2020-06-11

 • 13.

  Remiss – Utvidgning av Lötsjön-Golfängarna naturreservat i Sundbybergs stad

  TRN 2020–0119

  Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-05 Förslag till yttrande, 2020-06-05 Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad –samrådshandling, 2020

 • 14.

  Godstrafikplan för Huddinge kommun

  TRN 2020–0124

  Beslutsunderlag: Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2020-06-03 Förslag till yttrande, 2020-06-03

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

  TRN 2020–0004

  Föredragande; Hanna Wiik, förvaltningschef

 • 16.

  Lägesbeskrivning med anledning av Coronakrisen

  TRN 2020–0077

  Föredragande: Susanne Skärlund, regionplanerare

 • 17.

  Besöksnäring

  TRN 2019–0199

  Föredragande: Frida Kallenbach, regionplanerare

 • 18.

  Lägesrapport om arbetet med Regional näringslivs- och tillväxtstrategi

  TRN: 2019–0077

  Föredragande: Cecilia Lindahl, regionplanerare

 • 19.

  Programmering europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2017

  TRN 2020–0239

  Föredragande: Maria Lindqvist, utvecklingsledare RLK FoUUI

 • 20.

  Programmering Central Baltic 2021–2017

  TRN 2020–0063

  Föredragande: Christina Larsson, regionplanerare