Beredningen för regional attraktionskraft

Bevakar under tillväxt- och regionplanenämnden det regionala arbetet med näringslivs- och tillväxtstrategin.

Bevakar och ansvarar också för ärenden  som rör arbetet med att stärka regionens attraktionskraft.

Dagordningar och handlingar i Beredningen för regional attraktionskraft

Sammanträden och handlingar 2020
Sammanträden och handlingar 2019

Förtroendevalda i Beredningen för regional attraktionskraft

Ordinarie ledamöter
Ersättare