Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 8 november 2018

Dag:
Torsdag den 8 november 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Görwellsalen, Lanstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden

  TRN 218-0023

 • 3.

  Förteckning över fattade beslut med stöd av delegation

  TRN 2018–0023

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut regionala hållbarhets- och miljöbidrag

  TRN 2018–0023

 • 5.

  Förvaltningens arbete med EU:s strategi för att minska utsläpp av växthusgaser

  TRN 2018–0125, TRN 2018–0034

 • 6.

  Yttrande över remiss om regionala effekter av en utbyggd flygledning på distans

  TRN 2018–0123

 • 7.

  Beredningsremiss inför tillåtlighetsprövning av två nya farledsavsnitt i farled 511 Landsorts bredgrund – Södertälje (Igelsta)

  TRN 2018–0114

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 12.

  Direktörens rapport

  TRN 2015–0045

 • 13.

  Eleffekt och elkraftförsörjning i Stockholms län

  TRN 2018–0142

  Stockholm Exergi, Adam Lindroth, ansvarig Public Affairs
  Svenska Kraftnät, Lowina Lundström, divisionschef System
  Elisabet Norgren, chef Nätutvecklingsenhet

  Cecilia Lindahl, regionplanerare TRF

 • 14.

  Rapport kommunernas plankartor i jämförelse med plankartan i RUFS 2010 och RUFS 2050

  TRN 2018–0145

  Jessica Andersson, chef regionplaneavdelningen, TRF

 • 15.

  tem RUFS 2050

  TRN 2018- 0137

  Jonas Edholm, regionplanerare, TRF

 • 16.

  Klimatfärdplan 2050

  TRN 2016–0082

  Ulrika Palm, regionplanerare, TRF