Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 6 december 2018

Dag:
Torsdag den 6 december 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

      

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justerinsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning inkommande ärenden

  TRN 2018–0023

 • 3.

  Förteckning över fattade beslut med stöd av delegation

  TRN 2018-0023

 • 4.

  Förteckning över delegationsbeslut regionala hållbarhets och miljöbidrag

  TRN 2018-0023

 • 5.

  CPMR Final Declaration

  TRN 2018-0023

 • 6.

  Reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder

  TRN 2018–0146

 • 7.

  Delegation mot segregations förslag till uppföljningssystem för segregation

  TRN 2018-0140

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 13.

  Direktörens rapport

  TRN 2018-0045

 • 14.

  Redovisning av rapporten: Synergier mellan investeringar i de regionala stadskärnorna

  TRN 2016–0130

  Connect Sweden. Redovisning av rapporten: Rosersberg och Stockholmsregionens internationella tillgänglighet

  – En studie av förutsättningarna för att utveckla Rosersbergs logistikcenter i TEN-T

 • 15.

  Presentation av rapporten Flyttkedjor en litteraturöversikt

  TRN 2017-0152