Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 27 september 2018

Dag:
Torsdag den 27 september 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Mälarsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning över inkommande ärenden

  TRN 2018–0023

 • 3.

  Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

  TRN 2018–0023

 • 4.

  Förteckning över beslut om regionalt hållbarhets- och miljöbidrag

  TRN 2018–0023

 • 5.

  Revidering av beslutsordning för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2018–0056

  Beslutsordning för tillväxt- och regionplaneförvaltningen gällande från och med 1 september 2018

 • 6.

  Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Upplands-Bro kommun

  TRN 2018-0083

 • 7.

  Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Täby kommun

  TRN 2018-0082

 • 8.

  Förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Vallentuna kommun

  TRN 2018-0084

 • 9.

  Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375, 382, 390 och 471-473

  TRN 2018-0115

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 17.

  Direktörens rapport

  TRN 2018–0045

  Hanna Wiik, förvaltningschef TRF

 • 18.

  Projekt regional livsmedelsstrategi – länsstyrelsen informerar

  TRN 2017–0045

  Inger Starheim Lagequist, TRF

 • 19.

  Samhällsekonomiska aspekter på RUFS 2050

  TRN 2015-0116

  Cecilia Lindahl, TRF

 • 20.

  Regionala cykelbokslutet 2017 samt redogörelse för cykelkansliets arbete under det senaste året

  TRN 2018–0066

  Björn Sax Kaiser, TRF