Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 24 maj 2018

Dag:
Torsdag den 24 maj 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Förteckning inkommande ärenden

  TRN 2018-0023

 • 3.

  Beslut fattade med stöd av tilväxt- och regionplanenämndens delegation

  TRN 2018-0023

 • 4.

  Yttrande över förslag till beslut om bildande av Rensättra naturreservat i Nacka kommun

  TRN 2018-0051

 • 5.

  Yttrande över Översiktsplan för Salems kommun år 2030, utställningsförslag

  TRN 2018-0058

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 11.

  Direktörens rapport

 • 12.

  Slutbetänkandet från utredningen Kommunal planering för bostäder (N2017:04)

  TRN 2018-0085

  Hanna Wiik, särskild utredare

 • 13.

  Målpunktsanalys för farligt gods samt farligt gods

  Jessica Andersson, TRF

 • 14.

  Rapporten Etablering och inkludering på bostads- och arbetsmarknaden och arbetet inom Diversity Charter Sweden

  Cecilia Lindahl och Evert Kroes, TRF