Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 22 februari 2018

Dag:
Torsdag den 22 februari 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

 • 2.

  Förteckning över inkomna ärenden 20180117-20180212

  TRN 2018-0023

 • 3.

  Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

 • 4.

  Verksamhetsplan 2018 för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2017-0124

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 15.

  Direktörens rapport

 • 16.

  Rapportering förvaltningens 2017 års arbete med EU

  TRN 2017-0031, TRN 2017-0060, TRN 2017-0061

  Evert Kroes, TRF