Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 20 juni 2018

Dag:
Onsdag den 20 juni 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Training Partner Nordic AB, Pionjärvägen 2, 195 61 Arlandastad - i anslutning till nämndens studieresa
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Inkomna ärenden under perioden 200180505 - 20180604

  TRN 2018-0023

 • 3.

  Förteckning över beslut fattade med stöd av delegation

  TRN 2018–0023

 • 4.

  Förteckning över beslut om regionalt hållbarhets- och miljöbidrag

  TRN 2018–0023

 • 5.

  Landstingets representant i CPMR

  TRN 2018–0034, LS 2018–0530

 • 6.

  Yttrande över förslag till Hagsätraskogens/Rågsveds naturreservat

  TRN 2018-0068

 • 7.

  Yttrande över riktlinjer för bostadsförsörjning Täby kommun

  TRN 2018–0088

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 13.

  Direktörens rapport

  TRN 2018-0045

  Hanna Wiik, förvaltningschef TRF

 • 14.

  Lägesrapport bostadsfrågan, inklusive lokala bostadsmarknader

  TRN 20170152

  Jessica Andersson, chef regionplaneavdelningen, TRF

 • 15.

  Information Sigtuna Kommun

  TRN 2018–0081

  Christer Wikström, kommunchef Sigtuna kommun