Tillväxt- och regionplanenämndens sammanträde den 12 april 2018

Dag:
Torsdag den 12 april 2018
Tid:
15:00-17:00
Plats:
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Lägg till denna händelse i min kalender.

Dagordning

Dagordning

Inledning

 • 1.

  Justerare och justeringsdag

Anmälningsärenden

 • 2.

  Inkomna ärenden till tillväxt- och regionplanenämnden 20180213 - 20180326

  TRN 2018-0023

 • 3.

  Beslut fattade med stöd av Tillväxt- och regionplanenämndens delegation

 • 4.

  Beslutsordning för tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2018-0056

 • 5.

  Tillämpningsanvisning för strategisk kommunikation för Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

  TRN 2017-0155

 • 6.

  En framtida sammanhållningspolitik som är ändamålsenligt med effektivt genomförande – Slutrapport uppdrag SKL

  TRN 2017-0131

 • 7.

  Yttrande över remiss; förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag för grönare städer

  TRN 2018-0028

 • 8.

  Granskning av nytt förslag till Plan för Enköpings stad

  TRN 2017-0148

 • 9.

  Samråd om ny Översiktsplan 2050, Gnesta kommun

  TRN 2018-0016

Beslutsärenden

Informationsärenden

 • 16.

  Direktörens rapport

  TRN 2018-0045

  Hanna Wiik, TRF

 • 17.

  Lägesrapport om arbetet med tekniska försörjningssystem

  TRN 2017-0129

  Elisabeth Mårell, TRF 

 • 18.

  Landstingets och Trafikförvaltningens arbete med mobilitet, information

  SL 2016-0856

  Jessica Andersson, TRF
  Karolina Pamp Sandgren, projektledare trafikförvaltningen 

 • 19.

  Godsstrategi för Stockholmsregionen – inkomna remissynpunkter

  TRN 2017-0055

  Susanne Skärlund, TRF